Het bestuur van Bouwdorp Veenendaal

Alies Katerberg

Voorzitter/ media

Ik ben het gezicht van Bouwdorp naar buiten toe. Tevens ben ik verantwoordelijk voor de social media. Ik onderhoudt de contacten met gemeente, sponsoren en alle andere belangrijke mensen/ bedrijven voor Bouwdorp

 Ik ben te vinden in de infokeet tijdens Bouwdorp en help daar waar nodig is.

Marijne Bras

Penningmeester

Ik ben de Penningmeester van Bouwdorp. Jaarlijks houd ik bij wat er betaald moet worden en/of wat er binnenkomt bij Bouwdorp. Hiervan maak ik dan een financieel jaarverslag , dat gecontroleerd wordt door de kascommissie. Ook zet ik de budgetten uit voor de teams. 

Daarnaast ben ik elk jaar tijdens de bouwdorpweek, te vinden in de Info-keet.

Marianne Bins

Vrijwilligerscoordinator

Als vrijwilligerscoördinator  zet ik de vacatures uit voor Bouwdorp en doe ik de eerste screening. Ook ondersteun ik de teamcoördinatoren. Bij Bouwdorp kennen we namelijk negen teams en alle teams worden geleid door een coördinator. Wanneer nieuwe vrijwilligers gescreend zijn  bij Bouwdorp, verwijs ik ze door naar een coördinator. Deze coördinator neemt dan de verantwoordelijkheid van mij over, om een fijn plekje voor de nieuwe vrijwilliger te zoeken/vinden. Ik zorg voor eventuele scholing en dat de administratie omtrent de vrijwilligers op orde is. Deze administratie houdt in dat er een vrijwilligersovereenkomst, een gedragscode en VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) wordt opgesteld, aangevraagd en ondertekend.

Daarnaast ben ik elk jaar, tijdens de Bouwdorpweek, te vinden in de Info-keet. Vrijwilligers kunnen altijd bij mij met vragen terecht. Geen vraag is te gek voor mij. Ook ben ik er voor de kinderen en de vrijwilligers, wanneer zich situaties voordoen tijdens de Bouwdorpweek.