Het bestuur van Bouwdorp Veenendaal

Saskia van de Graaf

Netwerkbeheerder

Als netwerkbeheerder onderhoud ik de externe contacten. Ik spreek met sponsoren, heb contact met de gemeente en de pers en kunnen ouders bij mij terecht met vragen en opmerkingen. Ik ben 21 jaar voorzitter geweest van Bouwdorp, maar heb ik dit stokje doorgegeven aan Sevda van Barneveld.

Daarnaast ben ik elk jaar, tijdens de bouwdorpweek, te vinden in de Info-keet. Hier bel ik naar ouders, wanneer kinderen naar huis willen, ontvang ik sponsoren of de pers. Ook verricht ik ‘hand-en-spandiensten’ zoals het helpen bij het verkopen van eetkaarten, een omroepbericht verzorgen of een boodschapje doen.

Ineke van den Berg

Penningmeester en omroep

Jaarlijks houd ik bij wat er betaald moet worden of wat er binnenkomt bij Bouwdorp. Hiervan maak ik dan een financieel jaarverslag, dat gecontroleerd wordt door de kascommissie.

Daarnaast ben ik elk jaar tijdens de bouwdorpweek, te vinden in de Info-keet. Daar roep ik om welke films er worden gedraaid in de Filmtent, welke activiteiten er worden gedaan op het veld, welke kinderen naar voren moeten komen wanneer ouders ze komen ophalen/ of wanneer er een Panna – kooi wedstrijd gespeeld moet worden. Kinderen mogen altijd komen om een verjaardagsliedje voor iemand te zingen door de omroepinstallatie.

Sevda van Barneveld

Voorzitter

Als voorzitter ondersteun en faciliteer ik het bestuur en vrijwilligers. Voorafgaand aan Bouwdorp, komt het bestuur zo’n zes keer samen. Dan is het mijn taak om deze samenkomsten te leiden en ervoor te zorgen dat alle bestuursleden hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Tevens heb ik, net als de netwerkbeheerder, contacten met externe partijen. Bijvoorbeeld vergunningen aanvragen bij de gemeente, het huren van tenten en contacten met mensen, die te maken hebben met de veiligheid tijdens Bouwdorp.

Daarnaast ben ik elk jaar tijdens, de Bouwdorpweek, te vinden in de Info-keet. Ik houd in de gaten of alles goed verloopt, een Helikopter-view zoals je dat ook wel noemt. Het bestuur, vrijwilligers en kinderen mogen altijd komen met vragen, problemen of grapjes. Samen gaan we voor een leuke week

Alies Ouwerkerk

Vrijwilligerscoördinator

Als vrijwilligerscoördinator ondersteun ik de teamcoördinatoren bij het kwalitatief en kwantitatief op pijl houden van de vrijwilligers. Bij Bouwdorp kennen we namelijk negen teams en alle teams worden geleid door een coördinator. Wanneer nieuwe vrijwilligers zich aanmelden bij Bouwdorp, verwijs ik ze door naar een coördinator. Deze coördinator neemt dan de verantwoordelijkheid van mij over, om een fijn plekje voor de nieuwe vrijwilliger te zoeken/vinden. Ik zorg voor eventuele scholing en dat de administratie omtrent de vrijwilligers op orde is. Deze administratie houdt in dat er een vrijwilligersovereenkomst, een gedragscode en VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) wordt opgesteld, aangevraagd en ondertekend.

Daarnaast ben ik elk jaar, tijdens de Bouwdorpweek, te vinden in de Info-keet. Vrijwilligers kunnen altijd bij mij met vragen terecht. Geen vraag is te gek voor mij. Ook ben ik er voor de kinderen en de vrijwilligers, wanneer zich conflicten voordoen tijdens de Bouwdorpweek.