Het bestuur van Bouwdorp Veenendaal

Irene Coolen

Ik ben dit jaar toegevoegd aan het bestuur. Samen met Marianne en Marijne organiseer ik Bouwdorp Veenendaal.

Als extra taak ben ik secretaris en ben ik dus verantwoordelijk voor agenda, notulen en regelzaken.

 

Ik ben tijdens de bouwdorpweek de hele week op het terrein.

 

Marijne Bras

Samen met Marianne en Irene organiseer ik bouwdorp Veenendaal.

Als extra taak ben ik de penningmeester.

Dit betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de financiën van bouwdorp. Ik help de teams met budgetten. Ik betaal de facturen en houdt de kas bij. Na de bouwdorpweek zorg ik er voor dat de hele financiële administratie op orde is.

Elk jaar ben ik de hele week te vinden op het bouwdorp terrein.

 

 

Marianne Bins

Vrijwilligerscoordinator

Samen Met Marijne en Irene organiseer ik bouwdorop Veenendaal

Als vrijwilligerscoördinator  zet ik de vacatures uit voor Bouwdorp en doe ik de eerste screening. Ook ondersteun ik de teamcoördinatoren. Bij Bouwdorp kennen we namelijk tien teams en alle teams worden geleid door een coördinator. Wanneer nieuwe vrijwilligers gescreend zijn  bij Bouwdorp, verwijs ik ze door naar een coördinator. Deze coördinator neemt dan de verantwoordelijkheid van mij over, om een fijn plekje voor de nieuwe vrijwilliger te zoeken/vinden. Ik zorg voor eventuele scholing en dat de administratie omtrent de vrijwilligers op orde is. Deze administratie houdt in dat er een vrijwilligersovereenkomst, een gedragscode en VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) wordt opgesteld, aangevraagd en ondertekend.

Daarnaast ben ik elk jaar de hele week  te vinden op het terrein.  Vrijwilligers kunnen altijd bij mij met vragen terecht. Geen vraag is te gek voor mij. Ook ben ik er voor de kinderen en de ouders/verzorgers, wanneer zich situaties voordoen tijdens de Bouwdorpweek.