Het bestuur van Bouwdorp Veenendaal

Sevda van Barneveld

Voorzitter

Als voorzitter ondersteun en faciliteer ik het bestuur en vrijwilligers. Voorafgaand aan Bouwdorp, komt het bestuur zo’n zes keer samen. Dan is het mijn taak om deze samenkomsten te leiden en ervoor te zorgen dat alle bestuursleden hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Tevens heb ik, net als de netwerkbeheerder, contacten met externe partijen. Bijvoorbeeld vergunningen aanvragen bij de gemeente, het huren van tenten en contacten met mensen, die te maken hebben met de veiligheid tijdens Bouwdorp.

Daarnaast ben ik elk jaar tijdens, de Bouwdorpweek, te vinden in de Info-keet. Ik houd in de gaten of alles goed verloopt, een Helikopter-view zoals je dat ook wel noemt. Het bestuur, vrijwilligers en kinderen mogen altijd komen met vragen, problemen of grapjes. Samen gaan we voor een leuke week

Marianne Bins

Vrijwilligerscoordinator

Als vrijwilligerscoördinator ondersteun ik de teamcoördinatoren bij het kwalitatief en kwantitatief op pijl houden van de vrijwilligers. Bij Bouwdorp kennen we namelijk negen teams en alle teams worden geleid door een coördinator. Wanneer nieuwe vrijwilligers zich aanmelden bij Bouwdorp, verwijs ik ze door naar een coördinator. Deze coördinator neemt dan de verantwoordelijkheid van mij over, om een fijn plekje voor de nieuwe vrijwilliger te zoeken/vinden. Ik zorg voor eventuele scholing en dat de administratie omtrent de vrijwilligers op orde is. Deze administratie houdt in dat er een vrijwilligersovereenkomst, een gedragscode en VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) wordt opgesteld, aangevraagd en ondertekend.

Daarnaast ben ik elk jaar, tijdens de Bouwdorpweek, te vinden in de Info-keet. Vrijwilligers kunnen altijd bij mij met vragen terecht. Geen vraag is te gek voor mij. Ook ben ik er voor de kinderen en de vrijwilligers, wanneer zich conflicten voordoen tijdens de Bouwdorpweek.

Ineke van den Berg

Penningmeester en omroep

Jaarlijks houd ik bij wat er betaald moet worden of wat er binnenkomt bij Bouwdorp. Hiervan maak ik dan een financieel jaarverslag, dat gecontroleerd wordt door de kascommissie.

Daarnaast ben ik elk jaar tijdens de bouwdorpweek, te vinden in de Info-keet. Daar roep ik om welke films er worden gedraaid in de Filmtent, welke activiteiten er worden gedaan op het veld, welke kinderen naar voren moeten komen wanneer ouders ze komen ophalen/ of wanneer er een Panna – kooi wedstrijd gespeeld moet worden. Kinderen mogen altijd komen om een verjaardagsliedje voor iemand te zingen door de omroepinstallatie.

Marijne Bras

Penningmeester

Samen met Ineke ben ik penningmeester. Jaarlijks houd ik bij wat er betaald moet worden en/of wat er binnenkomt bij Bouwdorp. Hiervan maak ik dan een financieel jaarverslag samen met Ineke, dat gecontroleerd wordt door de kascommissie.

Daarnaast ben ik elk jaar tijdens de bouwdorpweek, te vinden in de Info-keet.

Alies Katerberg

Secretaris

Ik ondersteun de voorzitter en verzorg de notulen en werk alle acties uit. Tevens ben ik verantwoordelijk voor de contacten met de media en is geen vraag mij gek genoeg.

Ook ik ben te vinden in de infokeet tijdens Bouwdorp en help daar waar nodig is.